hoogbegaafdheid

VISIE | lessenserie | ERVARING

MIJN VISIE

Hoogbegaafden kunnen opvallen door hun intense emoties, leerhonger, creativiteit en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Zij nemen graag het risico om zich aan te passen aan de groepsnorm, ten nadele van zichzelf. Faal- of prestatieangst liggen op de loer. Passend onderwijs bevat daarom leermomenten waar hoogbegaafden zichzelf kunnen zijn en uiten. Bijvoorbeeld door verrijkingsstof, projectonderwijs of een dag(deel) in een hoogbegaafdengroep. Verbinding, autonomie en competentiebeleving zijn ook in deze lessen basisbehoeften: de hoogbegaafde wil er ook bij horen. Signaleren en arrangeren: ik kan u ondersteunen.

LESSENSERIE

De lessenserie 'Mindset' heb ik tijdens mijn opleiding ontwikkeld voor alle nieuwsgierige leerlingen in de bovenbouw van de basisschool. In vier lessen leren zij hoe het brein werkt, hoe zij goed voor hun brein kunnen zorgen, welke impact je mindset heeft en enkele studievaardigheden zoals mindmapping. Leren leren start met basiskennis over het brein, om zo de motivatie te prikkelen om gezonde keuzes te maken. Dit is zeker voor hoogbegaafden een belangrijk leerdoel. Zij hebben doorgaans van jongs af aan weinig moeite hoeven te doen om nieuwe vaardigheden te leren. Als leerlingen teveel in hun 'hangmat' liggen, kom ik graag in actie!

MIJN aanbod

advies & ondersteuning

Hoogbegaafdheid een plek geven in uw school? Ik adviseer u graag en kan uw proces coördineren. Ik houd het overzicht zodat u stapsgewijs uw doelen bereikt.

WORKSHOP mindset

Wat betekent de Mindset theorie van Carol Dweck voor uw communicatie, lessen en werkwijze? Een compacte workshop 'Mindset' biedt praktische antwoorden.

workshop onderbouw

Een praktische workshop waarmee leerkrachten van de onderbouw de uitdaging in de groep en in lessen vorm kunnen geven.

MIJN aanbod

advies & ondersteuning

Hoogbegaafdheid een plek geven in uw school? Ik adviseer u graag en kan uw proces coördineren. Ik houd het overzicht zodat u stapsgewijs uw doelen bereikt.

WORKSHOP mindset

Wat betekent de Mindset theorie van Carol Dweck voor uw communicatie, lessen en werkwijze? Een compacte workshop 'Mindset' biedt praktische antwoorden.

workshop onderbouw

Een praktische workshop waarmee leerkrachten van de onderbouw de uitdaging in de groep en in lessen vorm kunnen geven.

MIJN ervaring

Als begaafdheidsspecialist in opleiding kon ik direct praktijkervaring opdoen als leerkracht van een Verbredingsgroep op schoolniveau. Ik prikkelde de nieuwsgierigheid, creativiteit en motivatie met Kapla-competities, domino-bouwwerken, denkspelletjes, onderzoekend leren en programmeren. Naarmate mijn ervaring groeide werd het doelgerichter en gebruikte ik de doelen van SLO om meer te sturen op denkvaardigheden, emotieregulatie en studievaardigheden. Tijdens de opleiding werd ik geinspireerd door de Mindset-theorie van Carol Dweck en ik ontwikkelde een lessenserieHet zijnsluik van Tessa Kieboom vormt de basis voor mijn visie op de uitdagingen van hoogbegaafde kinderen. Alle kennis die ik heb opgedaan over het werken voor en met deze kinderen, hebben mij persoonlijk en als professional verrijkt. Deze kennis en ervaring geef ik graag door. 

Dit zeggen collega's

"Judith heeft een gedegen visie op het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Ze heeft een grote kennis en neemt hierin steeds nieuwe inzichten mee. Zowel tijdens de begeleiding van individuele leerlingen als in de coordinerende rol bij het beleid van de plusklas is haar kennis en visie van deze leerlingen duidelijk zichtbaar."
Anouk Vos
Leerkracht Plusklas
"Judith is een prettige collega, die met ervaring meedenkt en goed onderbouwd de extra ondersteuning vormgeeft. Ze heeft veel theoretische kennis en deelt deze graag. Ze kan beleid opstellen en tijdens dit proces stelt ze kritische vragen, waarmee ze anderen aan het denken zet."

Laura Krul
Groepsleerkracht