interne begeleiding

Interim | advies | projectleiding

MIJN KERNWAARDEN

Ik hecht veel waarde aan de drie psychologische basisbehoeften van ieder mens: autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Deze drie waarden, uit de Selfdetermination Theory van Deci & Ryan, vormen de basis van waaruit ik situaties en ontwikkeling benader.

Verbinding

Ik investeer in relaties met alle betrokkenen in de school: leerlingen, ouders, teamleden, externen. Alleen wanneer er contact en verbinding is, kunnen we samenwerken aan ontwikkeling.

autonomie

Zelf ruimte hebben om keuzes te maken is essentieel voor intrinsieke motivatie. Zelf verantwoordelijk zijn voor wat er van je gevraagd wordt hoort hier ook bij. Voor mij als IB-er belangrijk in de begeleiding van teamleden.

COMPETENTIE

Iedereen heeft het nodig om zich competent te voelen. Het vormt de motor om door te gaan of om je ergens in vast te bijten. Als IB-er sta ik stil bij competenties om van daaruit te werken aan verbeteringen. Ieder teamlid op de juiste positie.

communicatie

Alles staat of valt met communicatie. Als IB-er ben ik voortdurend in contact. Mijn opleiding tot specialist communicatie heeft daarin zijn waarde bewezen. Ik stem mijn (geschreven) woorden af op mijn doelgroep en bereik zo mijn doel.

interne structuur

Het opzetten en bewaken van een effectieve en efficiënte zorgstructuur vormt de basis van de kwaliteitszorg. Ik streef ernaar om het primaire proces optimaal te ondersteunen en leerkrachten zo min mogelijk administratief te belasten.

advies
coaching

Als IB-er ben ik graag betrokken bij complexe situaties. In een gesprek kijken we samen wat de situatie van ons vraagt. Daarbij betrek ik ouders zo vroeg mogelijk, zodat er transparant en gesteund gewerkt kan worden. 

school
innovatie

Innoveren vanuit visie, met een duidelijk doel voor ogen: dat is hoe ik graag werk. Dit kan alleen samen met de schoolleider en het team. Als IB-er bouw ik mee aan draagvlak en een uitgekiend plan van aanpak. Zelf ben ik snel enthousiast voor nieuwe ontwikkelingen. Ik deel graag wat ik lees en tegenkom in de media. 

beleid &
kwaliteit

Mijn schrijfvaardigheid is sterk ontwikkeld,  mede door mijn studie onderwijskunde. Ik houd ervan om een goed gefundeerd beleidsstuk te ontwikkelen, waarbij de lay-out de boodschap versterkt. Kastdocumenten schrijf ik niet graag, dus probeer ik de verbinding te maken tussen woorden en daden. Daar worden teamleden blij van.

INTERIM
MOGELIJKHEDEN

Voor elke situatie een passend antwoord

Ik ben inzetbaar voor meerdere situaties die zich in uw team kunnen voordoen. Mogelijk gaat uw IB-er met zwangerschapsverlof of is er sprake van langdurige ziekte. Dan zorg ik ervoor dat de bestaande situatie gecontinueerd wordt. Als er sprake is van ontoereikende kwaliteitszorg, werk ik graag in uw school mee om weer te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Wilt u de focus leggen op een specifiek thema of een stagnerende innovatie nieuw leven in blazen, ik denk met u mee hoe ik u kan ondersteunen. Hierin ben ik vlot van begrip, handel ik efficiënt en focus ik op de ontwikkeling van uw schoolorganisatie.

projectleiding

Mijn werkervaring reikt verder dan het primair onderwijs. Zo heb ik meerdere projecten ondersteund vanuit functies als office manager, planner en bureauassistent. Ook ben ik secretaris geweest van de GMR. Ik ben sterk in het houden van overzicht, ben ICT-vaardig en heb een goed geheugen. Hierdoor kan ik veel ballen adequaat in de lucht houden. Uw project (op bestuursniveau) is dus bij mij in goede handen. Bijvoorbeeld het organiseren van een studiedag voor alle medewerkers, directieleden of het IB-netwerk.

"Van 2010 t/m 2016 heb ik met Judith samengewerkt op PCB De Regenboog. Judith is een zeer deskundig en betrokken collega. Op basis van haar diepgaande analyses stelt Judith goede interventies en ontwikkelingen voor. Dat gebeurt op individueel, groeps- en organisatieniveau. Judith is communicatief sterk en weet mede daardoor draagvlak te creëren bij alle betrokkenen. Met heel veel plezier heb ik met Judith samengewerkt."
"Ik heb Judith leren kennen als een zeer deskundig, gedreven en toegankelijke intern begeleider, die ook op beleidsniveau een belangrijke bijdrage levert aan de schoolontwikkeling. Judith is enthousiast, flexibel en denkt graag mee om tot een goede oplossing te komen. In haar contacten is zij persoonlijk, begripvol, professioneel en doelgericht. Judith is iemand waar je op kunt bouwen en waar ik in de toekomst graag nog een keer mee samenwerk."

op zoek naar ervaring & kwaliteit?

ik hoor graag wat ik voor uw organisatie kan betekenen