Over mij

Mijn naam is Judith van Holland, 40 jaar en ik woon samen met mijn gezin nabij de IJssel in Zwolle. Als intern begeleider een bijdrage leveren aan de dynamische en soms complexe situaties op school, geeft mij veel voldoening. Mijn focus ligt op ontwikkeling: elke dag de efficiëntie en effectiviteit stapsgewijs verbeteren. Transparante communicatie, samenwerking en persoonlijk contact in een professionele relatie zijn hierin sleutelwoorden voor mij, waarbij ik inzet op gevoelens van autonomie en competentie. 

‘Samen doen wat werkt’ is mijn motto, want een protocol doet lang niet altijd recht aan het kind en de situatie. Samen onderzoeken we de situatie en daarin denken we oplossingsgericht na over wat het kind, de leerkracht en de ouders nodig hebben. Anderen typeren mij als deskundig, gedreven, enthousiast, betrokken en toegankelijk. Zij vinden mij een waardevolle sparringpartner waar zij prettig mee hebben samengewerkt.

Ik heb als groepsleerkracht en begaafdheidsspecialist aan leerlingen in groep 1 t/m 8 lesgegeven. Het contact met kinderen vind ik waardevol en relevant: bijdragen aan hun toekomst, hoe mooi is dat! 

Mijn start

Na het VWO heb ik eerst Communicatie gestudeerd aan de HEAO in Groningen. In de opleiding hadden public relations, marketing en media een grote plek. Met mijn diploma op zak ben ik bij een communicatiebureau gaan werken. Daar begon het onderwijs te kriebelen...

Mijn switch

Na kort aan het bedrijfsleven te hebben gesnuffeld maakte ik de switch naar het onderwijs. Daar heb ik geen seconde spijt van gehad. In de dynamische school voel ik me thuis. Ik focus me op kwaliteitszorg, innovaties en professionalisering. Communicatie blijft hierin essentieel.

Mijn groei

In 2006 kon ik IB-er worden, wat ik combineerde met lesgeven in combinatiegroepen. Als IB-er groeide ik door tot beeldcoach en begaafdheidsspecialist. Mijn master Onderwijskunde vraagt enkel om een scriptietraject! In samenhang mijn kennis en ervaring inzetten: daar ga ik voor.

Communicatie & Onderwijskunde

Communicatie vormt voor mij de kern van mijn werk. Als IB-er ben ik immers de hele dag in contact met alle betrokkenen in de school: persoonlijk, digitaal, schriftelijk of visueel. Daarin benut ik mijn opleiding HEAO-Communicatie volop. Ook vind ik het uitdagend om me bezig te houden met de uitstraling van de school. Hoe is onze visie terug te zien in onze huisstijl, website en wat schrijven wij aan onze ouders en andere betrokkenen? Welke acties zijn nodig om nieuwe ouders te bereiken? 

Het is mijn verlangen om meer voor het onderwijs te betekenen dan voor een vaste school. Daarom startte ik vier jaar geleden met de studie Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Ik heb hierdoor een brede kijk gekeken op leertheorieën, stromingen en de psychologie achter leren. Daarnaast heb ik vaardigheden ontwikkeld om te onderzoeken, analyseren, te interpreteren en dit duidelijk te verwoorden of verbeelden. Werken als interim IB-er sluit hier goed op aan: zo ben ik immers dienstbaar voor meerdere scholen in gevarieerde onderwijssituaties.

hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is een thema dat mijn hart heeft geraakt: zowel het ‘zijns-deel’ als het omgaan met deze doelgroep. Ik vind het heerlijk om vragen te stellen en te motiveren om na te denken en op onderzoek uit te gaan. Tijdens mijn opleiding werd ik geinspireerd door de Mindset-theorie van Carol Dweck en ik ontwikkelende als proefstuk een lessenserie. Het zijnsluik van Tessa Kieboom vormt de basis voor mijn visie op de uitdagingen van hoogbegaafde kinderen volwassenen. 

Als begaafdheidsspecialist heb ik gewerkt als leerkracht van een Verbredingsgroep op schoolniveau. Ik prikkelde de nieuwsgierigheid, creativiteit en motivatie met Kapla-competities, domino-bouwwerken, denkspelletjes, onderzoekend leren en programmeren. Ik gebruikte de doelen van SLO om te sturen op denkvaardigheden, emotieregulatie en studievaardigheden. 

Op bestuurlijk niveau coördineerde ik de Plusklas voor hoogbegaafde leerlingen: aanmelding, selectie, communicatie en beleidsontwikkeling. Wilt u onderwijs beter afstemmen op de behoeften van deze leerlingen, dan ben ik uw sparringpartner!

Dit zeggen collega's

"Judith heeft een gedegen visie op het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Ze heeft een grote kennis en neemt hierin steeds nieuwe inzichten mee. Zowel tijdens de begeleiding van individuele leerlingen als in de coordinerende rol bij het beleid van de plusklas is haar kennis en visie van deze leerlingen duidelijk zichtbaar."
Anouk Vos
Leerkracht Plusklas
"Judith is een prettige collega, die met ervaring meedenkt en goed onderbouwd de extra ondersteuning vormgeeft. Ze heeft veel theoretische kennis en deelt deze graag. Ze kan beleid opstellen en tijdens dit proces stelt ze kritische vragen, waarmee ze anderen aan het denken zet."

Laura Krul
Groepsleerkracht

"JUDITH IS COMMUNICATIEF STERK EN WEET MEDE DAARDOOR DRAAGVLAK TE CREEREN BIJ ALLE BETROKKENEN"​

BERTUS RIETMAN